Fibernät i Mellansverige AB (publ) i likvidation

Den 30 september 2019 avyttrade Fibernät i Mellansverige AB (publ) (”Fibernät” eller ”Bolaget”) aktierna i dess enda dotterbolag, Stadsnätsbolaget Mälardalen AB, som en följd av att Stadsnätsbolaget i Sverige AB påkallade sin köpoption i Optionsavtalet tidigare under kvartal 3 2019.Fibernät har därefter, efter beslut på bolagsstämma den 8 november 2019, ingått i frivillig likvidation. Beslutet trädde i kraft den 1 december 2019. Advokat Sten Gejrot vid Advokatfirman Lindahl är utsedd till likvidator för Bolaget. Likvidatorn har i samband med att beslutet verkställdes trätt in i styrelsens och verkställande direktörens ställe. Likvidatorn har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som fortsatt sköts av Pareto Business Management. Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.

Revisor

Ernst & Young AB revisionsbolag med huvudansvarig revisor Fredric Hävrén.

Kontakt:

Fibernät i Mellansverige AB (publ) i likvidation
Org. nr 559104-6676
c/o Advokat Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö
Sverige

Sara Williamson, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: sara.williamson@paretosec.com

Fibernät i Mellansverige AB

Senaste nyheter

Äldre nyheter

Rapporter

Behandling av personuppgifter: